psikoteknik
Psikoteknik Mevuzat

Yolcu, yük, kargo ve eşya taşıyan araçlarda görev yapan sürücülerin; bu iş için gerekli zihinsel ve psikomotor yeteneklere sahip olup olmadıklarını belirlemek amacı ile yasal olarak tayin edilen kurumlarda objektif değerlendirmelerden geçirilerek düzenlenen belgedir psikoteknik.

Amaç; her yıl binlerce kişinin hayatına maal olan ve milyarlarca liralık maddi kayba neden olan trafik kazaları oranının daha aşağılara çekilmesi, taşımacılık işlerini ticari anlamda yapan kurum yada kuruluşlara psikoteknik raporunu zorunlu kılarak bu iş için her anlamda yeterli sürücülere görev vererek, pek çok olumsuzluğun önüne geçmek planlanmaktadır. 

Bu belge tamamen yasalarla zorunlu kılınan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 60. maddesi 'e' bendine göre Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporudur.