psikoteknik
PSİKOTEKNİK

Ticari anlamda yük, yolcu, kargo ve eşya taşımacılığı yapan sürücü adaylarında olması yasalarla zorunlu hale getirilen, psikomotor ve zihinsel yönden yeterli olduklarını gösteren belge bir başka deyişle sağlık raporudur. Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinin 60. madde e bendine göre il Sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir tekrarlamak kaydı ile zorunlu kılınmıştır.

 

Ayrıca yine bu yönetmelik de yer alan 73. maddeye göre bünyesinde psikoteknik belgesi bulunmayan şoför çalıştıran iş yerlerinin para cezasına çarptırılması hatta ticari yetki belgelerinin iptaline varıncaya kadar güçlü yaptırımlar uygulanmasını gerekli kılarken, sigorta ve kasko şirketleri de Psikoteknik belgesi olmayan şoförlerin kaza yapmaları durumunda zarar tazminini reddeder. Hem taşıdığı yolcu ve yüklerin güvenliği hem de bizzat sürücülerin can emniyeti için kanunlarla mecburi kılınmış olan bu belge ayrıca hız ihlali yaptığı, alkollü araba kullandığı, ceza puan limitini aştığı gibi gerekçelerle sürücü belgesine el koyulan sürücülerin ceza bitiminde ehliyetlerini yeniden ellerine alabilmeleri için de bu rapor istenmekte, gelen sonuca göre belgeleri teslim edilmektedir.

 

Her yıl trafik kazalarında yaşanan can kaybı oranının, hastalıktan, terörden ve diğer pek çok etkenden daha yüksek olduğunu düşünecek olursak Psikoteknik Belgesi Neden Gerekli yada Psikoteknik Belgesi Neden Önemli gibi sorulara yanıt bulmamız daha da kolay olur aslında. Karayolları taşıma yönetmeliğine uygun niteliklere sahip, değerlendirme yapmaya yetkili kuruluşumuzda araç kullanan sürücülerin zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini doğru bir biçimde ölçen ve belge düzenleyen kuruluşumuz, tüm bu test ve belgeleri il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş psikolog unvanına sahip uzmanlar eşliğinde gerçekleştirmektedir.