psikoteknik
K BELGESİ

K Belgesi Nedir?

Yurt genelinde şehiriçi ve şehirlerarası mesafelerde yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen yeterlilik belgesidir. Kendi içerisinde K1, K2 ve K3 Belgesi olmak üzere üç guruba ayrılır ve her biri farklı kriterleri kapsar.

K1 Belgesi Nedir? Ticari amaç ile şehiriçinde yapılan ve şirketler için 110, şahıslar için ise 35 ton kapasiteye kadar nakliye izini veren taşımacılık yetki belgedir.

K2 Belgesi Nedir? Ticari taşımacılık değil de yalnız kendi esas işdigal konusu ile ilgili taşımacılık yapan şirketlere verilen ve 3,5 ton altı araçlarla sınırlandırılan nakliye yetki belgesidir.

K3 Belgesi Nedir? Ticari amaç güderek ev ve büroların eşyasını taşımaya yönelik hizmet gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir. 9 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılığı yönetmeliğine göre düzenlenen ve yalnız yurt genelinde eşya taşımacılığı yapan kuruluşlara mecburi kılınan bu belgenin bulunmaması durumunda çok yüksek oranlarda seyreden para cezaları yaptırımı uygulanmaktadır. Aslında yalnız belgeyi almak değil, onu her zaman araçta bulundurmak da zorunludur. K Belgesi Olmayan Araçlara Kesilen Para Cezası 2.619 liradır. K Belgesi Başvuruları; Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılmakta, bu birimin bulunmadığı şehirlerde ise müracaatlar Ticaret Odalarında değerlendirilerek belge düzenlemesi yapılmaktadır.

K Belgesinin Araçlardan Düşürülmesi; üzerine K belgesi düzenlenmiş olan araçların satılması durumunda satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bu yetki belgesinin düşürülmesi gereklidir. Aksi taktirde idari para cezası söz konusudur.

K Belgesi Devri; Belge adına düzenlenmiş kişilerin ölümü durumunda en geç bir yıl içerisinde bu durumun yetkili makamlara bildirilmesi yasal mirasçılarının sorumluluğundadır. Ayrıca gerçek kişiler adına verilmiş olan belge istenirse en az yüzde yirmi beş hisseye sahip olması kaydı ile tüzel kişilere devretme hakkıda mevcuttur.

K Belgesine Araç İlavesi; Gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen K belgesi, üzere alınan her araç için geçerli değildir. Yeni araçların alınması durumunda onlara da trafiğe çıkmadan önce belge kapsamı içerisine aldırmanız şarttır. Aksi taktirde 2.420 lira para cezası ödemeye mahkum edilir.

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR